Johannes-Passion

Goede Vrijdag 6 april 2012
19:30 uur (kerk open 19:00 uur)

Johann Sebastian Bach

BWV 245 Johannes-Passion

Westerkerkkoor en Bachorkest
Joao Sebastiao (Evangelist) · Wout Oosterkamp (Christus)
Hieke Meppelink (sopraan) · Dave ten Kate (alt)
Geert Berghs (tenor) · Rick Zwart (bas)
Susanna Veerman (koororgel)
Niek Idelenburg (dirigent)
Jos van der Kooy (grote orgel)
ds. F.W. Oosterwijk (predikant)

Toegang vrij, een bijdrage gewenst

Lees de toelichting van Max van Egmond.