Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen BWV 215

dag voor Koningsdag
zondagmorgen 26 april 2015
10:30 uur (kerk open 10:00 uur)

Johann Sebastian Bach

Preise dein Glücke, gesegnetes Sachsen BWV 215

Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet

Martha Bosch (sopraan)
Peter Vos (tenor) Michiel Meijer (bas)
JanJoost van Elburg (dirigent)
Jos van der Kooy (grote orgel)
ds. F.W. Oosterwijk (predikant)

Toegang vrij, een bijdrage gewenst