Bezoekers van de Hohe Messe

Tijdens de pauze van de Hohe Messe spreekt verslaggever Menne Vellinga met enkele kerkgangers over hun bezoek aan de Westerkerk. Een enkele komt er met grote regelmaat, zowel ’s morgens als tijdens deze avonddiensten, anderen komen speciaal voor de cantatedienst. Het publiek is een mix van alle gezindten, ouderen maar ook veel jongeren.