over ons

Cantatediensten

Van Johann Sebastian Bach zijn ongeveer 200 cantates ten dienste van de liturgie in de Thomaskerk te Leipzig overgebleven. Sinds 1952 voert het Westerkerkkoor elk jaar zes à zeven Bach-cantates uit in een aantal (avond)diensten van de Westerkerkgemeente. Hiernaast worden regelmatig Bachs grote werken als de Passionen, de Hohe Messe en het Magnificat en werken van andere componisten uitgevoerd.

De formule van de cantatediensten in de Westerkerk heeft in zeventig jaar beslist niet aan kracht ingeboet. De liturgische leiding van de cantatediensten berust bij de predikant van de Westerkerk, de muzikale leiding bij JanJoost van Elburg. Jos van der Kooy bespeelt tijdens deze diensten het grote orgel.

Koor, orkest en solisten

Het Westerkerkkoor is opgericht door Simon C. Jansen. Jan Pasveer volgde hem in 1981 op. Hein Meens was dirigent van 2005 tot 2012. JanJoost van Elburg is de huidige dirigent. De solisten, organisten en orkestleden zijn professionals, de zangers van het Westerkerkkoor zijn geschoolde amateurs. Allen voelen verwantschap met de uitvoeringspraktijk in de Wester.

Wilt u meer weten over de geschiedenis van het Westerkerkkoor, download dan het boek Wie mag zingen in de Wester dat ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan is gemaakt.

Collecte

De cantatediensten zijn – zoals gewone kerkdiensten – vrij toegankelijk. Iedere professionele medewerker ontvangt een bescheiden onkostenvergoeding, maar bij elkaar is dit toch een flink bedrag. Aan de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd in de hoge kosten. Mede dankzij die bijdrage kan de traditie van de cantatediensten worden voortgezet.

De Westerkerk

Het Westerkerkkoor maakt deel uit van de Westerkerkgemeente en repeteert in het Prinsenhuis – naast de kerk op Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam. Ons bankrekeningnummer: IBAN NL04 INGB 0003 8921 70 ten name van Stichting Cantatediensten Westerkerk.
Voor overige informatie over de Westerkerk: www.westerkerk.nl