ANBI

Giften aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk zijn aftrekbaar, omdat deze is erkend als culturele anbi (algemeen nut beogende instelling). De Geefwet maakt uw schenking aan Stichting Cantatediensten Westerkerk fiscaal nóg aantrekkelijker. Deze zorgt namelijk voor een extra stimulans in de giftenaftrek voor giften aan culturele anbi’s.

De Stichting Cantatediensten Westerkerk heeft zo’n culturele anbi–status.  U kunt uw gift, na toekenning van deze culturele anbi-status voor 125% aftrekken bij de fiscus. Met andere woorden: omdat de Belastingdienst via een grotere aftrek meebetaalt, kunt u fors meer doneren zonder dat u dat netto meer kost!

Periodieke gift

Omdat de anbi-status is verleend, is het mogelijk om uw bijdrage aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk volledig (dus zonder drempel of plafond) af te trekken in uw belastingaangifte, indien u deze in een schriftelijke overeenkomst vastlegt; een notariële akte is hiervoor niet nodig. In deze overeenkomst doet u de toezegging gedurende (minimaal) vijf jaar ten minste één keer per jaar een vast bedrag aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk te schenken. Deze gift levert, ongeacht of u de drempel haalt, belastingvoordeel op van ten hoogste 52%. Stel, u ondersteunt de Stichting Cantatediensten Westerkerk al en geeft nu € 125,– per jaar. Maakt u daar een periodieke schenking van, dan is de volledige gift aftrekbaar van de belasting (in dit voorbeeld tegen 52%). De schenking kost u op deze manier slechts € 44,– per jaar. Wilt u het belastingvoordeel volledig ten goede laten komen aan de cantatepraktijk van de Stichting Cantatediensten Westerkerk? Dan kunt u jaarlijks € 357,– schenken, terwijl het u slechts € 125,– netto kost. Dankzij het belastingvoordeel ontvangt Stichting Cantatediensten Westerkerk een hogere gift over een langere periode. Die steun kunnen wij goed gebruiken!

Het afsluiten van een periodieke schenking is makkelijk. De Belastingdienst heeft hiervoor een aantal formulieren opgesteld. U kunt dit document als pdf (digitaal in te vullen) downloaden van de website van de belastingdienst. Wij sturen u graag alle benodigde informatie toe en kunnen assisteren bij het invullen. Van elk formulier bestaan twee exemplaren; een voor u als schenker en een exemplaar voor onze administratie.

De voordelen van periodiek schenken:

  • alle giften zijn aftrekbaar, er geldt geen drempel;
  • u krijgt een groot deel (tot 52%) van uw gift terug van de Belastingdienst;
  • u kunt meer aan de Stichting Cantatediensten Westerkerk doneren, zonder dat u dit extra geld kost;
  • Stichting Cantatediensten Westerkerk kan gedurende minimaal vijf jaar op uw steun rekenen.

Vermelding in testament

Vermeld Stichting Cantatediensten Westerkerk in uw testament als (mede)erfgenaam of stel een legaat in en laat iets blijvends achter. Met uw steun kunnen wij mensen in en buiten de Westerkerk blijven inspireren en geeft u toekomstige generaties de kans om zelf de magie van klassieke muziek te ontdekken.

Donateurs

Iedereen die het Westerkerkkoor en de cantatediensten een warm hart toedraagt kan zich opgeven als donateur. Hiermee levert een donateur een structurele bijdrage aan de cantatediensten en legt een fundament op de instandhouding van deze traditie.

Donateurs ontvangen regelmatig een nieuwsbrief. Medio september wordt een folder met de uitvoeringen voor het komende seizoen gestuurd aan donateurs.

Op vertoon van de donateurskaart worden voor de Johannes Passion en de cantatedienst op Tweede Kerstdag gereserveerde plaatsen vrijgehouden, vooraan dicht bij de musici. Per donateurskaart kunnen donateurs – samen met een introducé – in het donateursvak plaatsnemen. Tevens worden donateurs uitgenodigd voor een exclusieve donateursbijeenkomst met koor en dirigent.

De minimale jaarlijkse bijdrage van het donateurschap is € 50.