contact

Stichting Cantatediensten Westerkerk

Postadres: Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam

Telefoonnummer: 020-6247766

Culturele ANBI-status

Stichting Cantatediensten Westerkerk heeft sinds 1 januari 2019 een culturele ANBI-status

Bankrekening: NL04 INGB 0003 8921 70

Kamer van Koophandel: 64270157

RSIN (fiscaal nummer): 855592928

e-mailadressen

algemene vragen info@westerkerkkoor.nl

publiciteit publiciteit@westerkerkkoor.nl

coördinator donateurs donateurs@westerkerkkoor.nl