Word donateur

Draagt u de traditie van maandelijkse cantatediensten in de Westerkerk een warm hart toe? Wordt dan donateur van de Stichting Cantatediensten Westerkerk door jaarlijks ten minste € 50,‑ over te maken op de rekening van de Stichting. Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden. Hartelijk dank voor uw steun.

Aanmelding donateur

Nieuwe donateurs kunnen zich met dit formulier aanmelden en hun eerste jaarbijdrage voldoen.

Adres(Vereist)
Ja, ik steun de Stichting Cantatediensten Westerkerk met een jaarlijkse bijdrage van ten minste €50 en voldoe mijn eerste jaarbijdrage voor een bedrag van: