Westerkerk

Het Westerkerkkoor voert maandelijks een cantate uit in een kerkdienst in de Westerkerk. Voor meer informatie over de kerk, andere kerkdiensten en dergelijke kunt u zich wenden tot:

Westerkerk
Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
telefoon 020-6247766  (tussen 11:00 en 15:00 uur)
www.westerkerk.nl

Westerkerk in Google Maps

Vrienden van de Westerkerk
www.vriendenwesterkerk.nl