Drie schenkingen

Het Kunstcentrum Westerkerk heeft de afgelopen maand uit drie verschillende bronnen substantiële schenkingen ontvangen als blijk van waardering voor de cantatediensten onder leiding van JanJoost van Elburg. We danken de gulle gevers – die anoniem wensen te blijven – van harte!

Posted in blog