Geen uitvoering van Matthäus-Passion

Het lijkt vanzelf te gaan: iedere maand weer uitvoering van een Bach-cantate. En ook vrij toegankelijk voor iedereen. Maar helaas moeten vanwege de beperkte financiële middelen keuzes gemaakt worden. De kerkenraad heeft daarom besloten om op 30 maart 2014 de Matthäus-Passion niet uit te voeren. We hopen volgend jaar weer fondsen te vinden om “de Matthäus” door te laten gaan.

Posted in blogTagged