IBAN van Kunstcentrum

Als u een donatie voor de cantatediensten wilt doen, zult u waarschijnlijk om een IBAN worden gevraagd. Dat is NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Kunstcentrum Westerkerk.

Posted in blog