Donateursbrieven

In de week van 16 t/m 20 maart hebben de donateurs, die hun contributie hebben betaald, hun donateurs- en introducékaart toegestuurd gekregen. De donateurs waarvan wij de betaling nog niet hadden ontvangen, hebben een brief gekregen waarin wij hen vragen dat alsnog te doen. Uw bijdrage is van groot belang voor het in stand houden van de cantatediensten!

Natuurlijk doen wij ons best om iedereen op tijd haar of zijn donateurskaarten toe te sturen. Toch kan het zijn dat er vragen zijn. Voor alle vragen verzoeken wij u daarom een mail te sturen naar donateurs@westerkerkkoor.nl

Wij zullen u dan zo spoedig mogelijk antwoorden.

Namens het Westerkerkkoor dank ik u nogmaals voor uw bijdrage en wij hopen u op 3 april 19.00 uur te kunnen begroeten wanneer het Westerkerkkoor de Johannes-Passion ten uitvoer brengt.

Met vriendelijke groet,
Leo Boon
(coördinator donateurs Westerkerkkoor)