Nieuwsbrief donateurs

Donateurs kunnen bij de dienst op Tweede Kerstdag vooraan, dicht bij de solisten en het orkest zitten.

Nieuwsbrief voor donateurs van het Kunstcentrum Westerkerk en Westerkerkkoor

December 2017

Geachte donateur,

Allereerst willen wij u bedanken voor uw, vaak jarenlange, steun. Uw donatie is van groot belang voor de cantatediensten, waaraan – ondanks de bescheiden honoraria van de musici – hoge kosten zijn verbonden. Door uw steun maakt u de bijna 70-jarige traditie van deze cantatediensten in de Westerkerk mogelijk.

Uiteraard zal het Westerkerkkoor en Ensemble ’t Kabinet onder leiding van JanJoost van Elburg op tweede kerstdag weer een indrukwekkend muziekstuk uitvoeren: het Magnificat in Es (met Weihnachts-Einlagen) BWV 243a van Johann Sebastian Bach. Wij zien er naar uit u dan weer te mogen begroeten.

Zoals u weet, worden voor donateurs en introduces tot 5 minuten voor tijd ruim 70 gereserveerde plaatsen vrijgehouden.

Voor aanvang van het nieuwe seizoen 2018/2019 zullen wij u het nieuwe programma doen toekomen. Verder willen wij u erop attenderen dat elke maand aanvullende informatie over de komende cantate op onze website wordt gepubliceerd.

Donatie 2018
Hopelijk kunnen wij uw donatie voor het komende jaar weer tegemoet zien. Mogelijk heeft u dit voor het jaar 2018 reeds voldaan. Uw bijdrage kunt u overmaken op rekening NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk onder vermelding van uw naam en adres. De minimale jaarlijkse donatie bedraagt EUR 50,- maar natuurlijk blijft elke hogere donatie zeer welkom. Na overmaking van uw donatie ontvangt u van ons een donateurspas en een pasje voor een introducé 2018.

Tot voor kort was Leo Boon aanspreekpunt en coördinator donateurs, maar ik heb deze taak van hem overgenomen. Wij danken Leo voor zijn inzet.

Mocht u verder nog vragen hebben dan kunt u ondergetekende bereiken via donateurs@westerkerkkoor.nl

E-mailadres
Indien u een e-mailadres heeft of inmiddels een nieuw e-mailadres , dan willen wij dat graag in ons e-mailadressen bestand opnemen, teneinde u in de toekomst ook per email te kunnen berichten.

Met vriendelijke groet,

Mede namens het Westerkerkkoor en de Stichting Cantatediensten Westerkerk

Bob Looijenga (coördinator donateurs)

Posted in blog