Bram Trouwborst

Bram Trouwborst (1977) studeerde na zijn middelbare schooltijd eerst Geschiedenis aan de
Universiteit Utrecht en later Ruslandkunde in Leiden. Pas veel later – in 2011 – besloot hij om een
conservatoriumstudie te beginnen. Van 2011-2013 studeerde Bram Oude Muziek in Tilburg bij Ildiko
Hajnal, waarna hij in 2013 werd toegelaten tot de Master ‘Advanced Vocal Ensemble Studies’ aan de
Schola Cantorum Basiliensis in Basel, Zwitserland. Deze Master rondde hij in 2015 ‘met distinctie’ af.
Momenteel wordt hij begeleid door Geert Berghs.

Als solist treedt Bram voornamelijk op in oratoria, passies en cantates uit de Franse, Duitse en
Italiaanse barok. Daarnaast heeft hij een grote voorliefde voor het polyfone ensemble-repertoire uit
de veertiende, vijftiende en zestiende eeuw. De vaste ensembles waar hij medewerking aan verleent
(Seconda Pratica, Cantores Sancti Gregorii, Hemony Ensemble en Ensemble Hieronymus)
specialiseren zich dan ook op dat gebied. Als freelance koorzanger is Bram onder andere werkzaam
voor het Laurens Collegium, het Helsinki Chamber Choir, Consensus Vocalis en het Nederlands
Kamerkoor.