Dank voor uw opgave als donateur

Namens de Stichting Cantatediensten Westerkerk en het Westerkerkkoor onze hartelijke dank voor uw opgave als donateur.

U kunt direct uw donatie overmaken op rekening NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk.

Binnen enkele weken ontvangt u per post van ons de bevestiging van uw donateurschap.