donateurs

Iedereen die het Westerkerkkoor en de cantatediensten een warm hart toedraagt kan zich opgeven als donateur. Hiermee levert u een structurele bijdrage aan de cantatediensten en legt een fundament op de instandhouding van deze lange traditie.

Voordelen

  • U ontvangt regelmatig een nieuwsbrief.
  • Medio september sturen we u een folder met de uitvoeringen voor het komende seizoen.
  • Op vertoon van uw donateurskaart worden voor de Johannes-Passion en de dienst op Tweede Kerstdag tot 10 minuten voor aanvang ongeveer 60 gereserveerde plaatsen vrijgehouden, vooraan dicht bij de musici.
  • Per donateurskaart kunt u – samen met een introducé – in het donateursvak.
  • U wordt uitgenodigd voor een exclusieve donateursbijeenkomst met koor en dirigent.
  • LET OP: als donateur heeft u geen voorrang in de rij voor de kerk. De plaatsen in het donateursvak zijn beperkt, vol is vol. Het loont dus altijd als u vroeg komt.

Kosten

De minimale jaarlijkse bijdrage is € 50.

Vragen en opmerkingen

Bob Looijenga (coördinator donateurs) is bereikbaar via e-mailadres donateurs@westerkerkkoor.nl.

Jaarlijks nieuwe donateurskaart

U ontvangt ieder jaar uw nieuwe donateurskaart vóór de uitvoering van de passies (medio maart, april).

Donateur worden

Met onderstaand formulier kunt u zich opgeven als donateur. Uw donatie kunt u direct overmaken op IBAN rekeningnummer NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk. Binnen enkele weken ontvangt u van ons per post een bevestiging van uw donateurschap.


Aanmelding

Ik meld mij hierbij aan als donateur van het Kunstcentrum van de Westerkerk en steun daarmee het Westerkerkkoor en de cantatediensten.