donateurs

Iedereen die het Westerkerkkoor en de cantatediensten een warm hart toedraagt, kan zich opgeven als donateur. Donateurs maken met hun steun voortzetting van de jarenlange traditie van deze cantatediensten in de Westerkerk mogelijk. Ook nu het koor door coronamaatregelen veel minder zicht- en hoorbaar is, is uw steun hard nodig!

Voordelen

  • Op vertoon van uw donateurskaart worden voor de Johannes-Passion en de dienst op Tweede Kerstdag tot 10 minuten voor aanvang ongeveer 60 gereserveerde plaatsen vrijgehouden, vooraan dicht bij de musici.
  • Per donateurskaart kunt u – samen met een introducé – plaatsnemen in het donateursvak.
  • LET OP: als donateur hebt u geen voorrang in de rij voor de kerk. De plaatsen in het donateursvak zijn beperkt, vol is vol. Het loont dus altijd om vroeg te komen.

Kosten

De minimale jaarlijkse bijdrage is € 50, maar natuurlijk is een hogere donatie zeer welkom. Na overmaking van uw donatie ontvangt u van ons een donateurspas en een pasje voor een introducé.

Jaarlijks nieuwe donateurskaart

U ontvangt ieder jaar uw nieuwe donateurskaart vóór de uitvoering van de Johannes-Passion op Goede Vrijdag.

Vragen en opmerkingen

Joan de Vries (coördinator donateurs) is bereikbaar via e-mailadres donateurs@westerkerkkoor.nl. Bent u al donateur en ontving u nog niet uw donateurskaart? Neem dan contact met ons op via dit e-mailadres.

Meer informatie

Omdat de Stichting Cantatediensten Westerkerk een ANBI-status heeft, is het onder voorwaarden mogelijk om uw bijdrage aan volledig (dus zonder drempel of plafond) af te trekken in uw belastingaangifte. Meer informatie hierover vindt u op de website van de Stichting Cantatediensten Westerkerk.