Steun ons met uw gift!

Cantatediensten in de Westerkerk

Eén keer in de maand klinkt tijdens een kerkdienst in de Westerkerk (Amsterdam) een cantate van J.S. Bach. Dirigent JanJoost van Elburg leidt het Westerkerkkoor, Ensemble ‘t Kabinet en de solisten. De uitvoeringen zijn van hoog muzikaal niveau. 

De predikant van de Westerkerk en gastpredikanten zijn voorganger in deze diensten. Zij slagen erin, een gesprek te laten ontstaan tussen de bijbeltekst waarop de cantate gebaseerd is, de weergaloze muziek van Bach én de luisteraars in de kerk. Woord en toon versterken elkaar in deze diensten, dat geeft ze een bijzonder karakter.

Collectes en giften

Aan de cantatediensten zijn hoge kosten verbonden. De collecte na afloop van de dienst dekt maar een klein gedeelte van de uitgaven. Aan alle bezoekers wordt daarom om een gift naar draagkracht gevraagd. Om de cantatediensten voort te kunnen zetten zijn echter extra inkomsten nodig. Voor dit doel is de Stichting Cantatediensten Westerkerk opgericht.

De Stichting Cantatediensten Westerkerk is verantwoordelijk voor organisatie en productie van de maandelijkse cantatediensten. De cantatediensten zijn een kostbaar goed. De collecte na afloop van de dienst dekt lang niet alle kosten. Om de bijzondere traditie van bijna 70 jaar cantatediensten te continueren zijn extra inkomsten hard nodig.

Daaraan kunt u bijdragen door periodiek of eenmalig een gift over te maken op rekening NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk. Ook een legaat is zeer welkom. De stichting heeft sinds 1 januari 2019 de culturele ANBI-status, zodat, giften en legaten doorgaans aftrekbaar zijn.

Koestert u mooie herinneringen aan de cantatediensten in de Westerkerk? Komt u al jaren als kerkganger naar deze bijzondere diensten en geniet u van de weergaloze muziek van Bach? Beloon dan de Stichting Cantatediensten Westerkerk met een daverend applaus: uw gift aan ons!

Iedereen die het Westerkerkkoor en de cantatediensten een warm hart toedraagt, kan zich opgeven als donateur. Donateurs maken met hun steun voortzetting van de jarenlange traditie van deze cantatediensten in de Westerkerk mogelijk. Ook nu het koor door coronamaatregelen veel minder zicht- en hoorbaar is, is uw steun hard nodig!

Voordelen

  • Op vertoon van uw donateurskaart worden voor de Johannes-Passion en de dienst op Tweede Kerstdag tot tien minuten voor aanvang ongeveer zestig gereserveerde plaatsen vrijgehouden, vooraan dicht bij de musici.
  • Per donateurskaart kunt u – samen met een introducé – plaatsnemen in het donateursvak.
  • LET OP: als donateur hebt u geen voorrang in de rij voor de kerk. De plaatsen in het donateursvak zijn beperkt, vol is vol. Het loont dus altijd om vroeg te komen.

Kosten

De minimale jaarlijkse bijdrage is € 50, maar natuurlijk is een hogere donatie zeer welkom. Na overmaking van uw donatie ontvangt u van ons een donateurspas en een pasje voor een introducé.

Jaarlijks nieuwe donateurskaart

U ontvangt ieder jaar uw nieuwe donateurskaart vóór de uitvoering van de Johannes-Passion op Goede Vrijdag.

Vragen en opmerkingen

Joan de Vries (coördinator donateurs) is bereikbaar via e-mailadres donateurs@westerkerkkoor.nl. Stuur een bericht naar dit adres om u aan te melden als donateur.
Bent u al donateur en ontving u nog niet uw donateurskaart? Neem dan contact met ons op via dit e-mailadres.

Stichting Cantatediensten Westerkerk

RSIN / fiscaal nummer:855592928
Postadres:Prinsengracht 281, 1016 GW Amsterdam
Telefoonnummer:020-6247766
E-mailadres:info@westerkerk.nl
Nummer van de Kamer van Koophandel:64270157
Bankrekening:NL04 INGB 0003 8921 70
Website:www.cantatewesterkerk.nl
Culturele ANBI-statusPer 1 januari 2019