Toegang vrij, een bijdrage gewenst

Voor het bezoeken van een cantatedienst hoeft u geen entreegeld te betalen, want de dienst is – net als alle andere kerkdiensten – voor iedereen vrij toegankelijk. Na de dienst wordt er bij de uitgang een collecte gehouden bedoeld voor instandhouding van de cantatediensten.

De kosten voor een cantatedienst zijn zeer hoog, ondanks de bescheiden vergoedingen voor de professionele musici. Wij zouden het zeer op prijs stellen als u een bijdrage van ten minste €12,50 wilt geven, of anders wat mogelijk is naar uw draagkracht.

Blijvend steunen als donateur

Wilt u structureel bijdragen aan de cantatediensten, dan verwelkomen we u met open armen als donateur.