De cantatediensten gaan door

Op zaterdag 7 september publiceerde Het Parool een artikel over de situatie rond de cantatediensten in de Westerkerk door de ogen van vertrokken medewerkenden. Wij verafschuwen het dat deze emotionele kwestie nu op een eenzijdige, ongenuanceerde en op een aantal punten feitelijk onjuiste manier publiek gemaakt is. Het doel lijkt te zijn om de reputatie van dirigent JanJoost van Elburg en dominee Fokkelien Oosterwijk te schaden.

Het nieuwe beleid voor de cantatediensten heeft tot doel om de muzikale kwaliteit op een niveau te brengen dat hoort bij een springlevende traditie en past bij de statuur van de Westerkerk. Onderdeel daarvan is het zo af en toe beoordelen van de zangers, deze adviezen geven over het gebruik van de zangstem en te kijken of ze nog passen binnen het koor. Dit leidt zeker niet tot de gesuggereerde slachting, maar tot een continue kritische instelling die het uitvoeren en beluisteren van muziek juist de moeite waard maakt.

Deze transitie roept bij alle betrokkenen sterke emoties op. We betreuren het dat een aantal koorleden zich niet kon vinden in het nieuwe beleid en heeft besloten te vertrekken. Wij respecteren hun besluiten en zullen hen missen.

De cantatedienst op zondagmorgen 29 september zal zeker doorgaan. Ds. Oosterwijk zal een overdenking houden naar aanleiding van de cantate. De cantate wordt uitgevoerd door een wat kleiner koor, met professionele solisten en begeleid door het Apollo Ensemble en met dirigent JanJoost van Elburg. We vertrouwen op een toekomst onder zijn muzikale leiding.

Janine ten Doesschate en Jaap Wiering (bestuursleden Westerkerkkoor)

Posted in blog