Bas-bariton Max van Egmond onderscheiden

Max van Egmond, gevierd bas-bariton met ruim 45 jaar internationale concertervaring op wereldberoemde podia, heeft zondagmiddag 16 oktober de Amsterdam-speld ontvangen in de Westerkerk. Hij ontving deze onderscheiding tijdens een bijeenkomst en cantate ter gelegenheid van zijn afscheid van het Westerkerkkoor.

De speld werd uitgereikt door dr. Arjan Vliegenthart, Loco-burgemeester van Amsterdam en Wethouder voor Werk, Inkomen en Participatie. Hij prees Max van Egmond voor zijn verdienste in de Amsterdamse gemeenschap op het gebied van muziek en cultuur en het naar buiten toe uitdragen van de cultuur van Amsterdam. De verdiensten van Max van Egmond liggen als concertzanger, docent en muziekspecialist met name op het gebied van muziek en cultuur.

Max van Egmond werd bovendien benoemd tot Erelid van het Westerkerkkoor. Voorzitter van de Stichting Cantatediensten Westerkerk, dr Gijsbert J. Siertsema, overhandigde de oorkonde ten bewijze van het erelidmaatschap. Hij sprak zijn erkentelijkheid uit voor al hetgeen Max van Egmond de afgelopen decennia heeft gedaan voor het Westerkerkkoor en voor de maandelijkse Bach-cantates in de Westerkerk, als ‘pater familias’ van het Westerkerkkoor in goede en veranderende tijden.

Uit handen van musicus en repetitor Kimball Huigens ontving Max van Egmond een cantate die de musicus voor hem had geschreven en aan hem opdroeg. Deze cantate is geïnspireerd door de muziek van Johann Sebastian Bach en Van Egmond als zanger en inspirator.

De maandelijkse cantates zullen voortgaan in de Westerkerk, zij het dan zonder Max van Egmond als actief lid van het koor. Maar hij zal geïnteresseerd en aanwezig blijven bij de uitvoeringen.

De eerstvolgende uitvoering van het Westerkerkkoor zal plaatsvinden op 29 oktober om 20 uur met de Hohe Messe (Mis in b, BWV 232) van Johann Sebastian Bach.

Koop kaarten via: https://westerkerkkoor.nl/
Stichting Cantatediensten Westerkerk
Westerkerk Amsterdam
Prinsengracht 281
1016 GW Amsterdam
Tel 020 – 624 77 66
info@westerkerkkoor.nl

Posted in blog