Nieuwsbrief voor donateurs van de Stichting Cantatediensten Westerkerk

Geachte donateur van de Stichting Cantatediensten Westerkerk,

Goede Vrijdag nadert en het cantateseizoen 2017 is alweer in volle gang. We kijken terug op een aantal bijzondere cantatediensten, mede door de samenwerking met ons begeleidingsensemble
’t Kabinet, de inspirerende solisten en natuurlijk onze dirigent JanJoost van Elburg.

Ook het komende jaar zullen er weer bijzondere uitvoeringen zijn met befaamde solisten.

Vanwege de oplopende kosten voor het instandhouden van de cantatediensten zijn wij genoodzaakt de donateursbijdrage te verhogen naar minimaal 50 euro per jaar. Op vertoon van uw donateurskaart kunt u op Goede Vrijdag en Tweede Kerstdag op de 60 voor donateurs gereserveerde plaatsen vooraan zitten. Zoals u weet geldt voor deze plaatsen: wie het eerst komt , het eerst maalt.

Net als het afgelopen jaar ontvangt u, naast de donateurskaart een kaart voor een introducee. Na de Johannes Passion op Goede Vrijdag, volgen daarna nog de cantates van april en mei. Voor de programmering verwijs ik naar de website van het koor: www.westerkerkkoor.nl

We hopen dat u binnenkort uw donatie voor 2017 wilt overmaken op bankrekening
NL04 INGB 0003 8921 70 t.n.v. Stichting Cantatediensten Westerkerk onder vermelding van uw adres. De minimale donatie is 50 euro, maar meer mag natuurlijk ook! In maart – dus nog voor de Johannes Passion – sturen we u de nieuwe donateurkaarten toe.

ANBI status

De Stichting Cantatediensten Westerkerk is nog niet erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling. Daar wordt wel aan gewerkt.

Tot slot nog een tip: geef eens een donateurschap cadeau bij een bijzondere gelegenheid. De ontvanger (plus introducee!) zullen er veel plezier aan beleven.
We danken u hartelijk voor uw donatie en hopen u gauw weer in de Westerkerk te kunnen ontmoeten.

Met vriendelijke groet,
Namens het Westerkerkkoor en de Stichting Cantatediensten Westerkerk,

Leo Boon (coördinator donateurs)
Email: donateurs@westerkerkkoor.nl